EDPS публикува отчет с графики, таблици и карикатура

Европейският надзорен орган по защита на данните отчете работата си през 2018 г. в сто страничен отчет с  таблици, графики и карикатура.

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) представи годишния си доклад за 2018 г. пред Комисията по граждански свободи, правосъдие вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент.

Няколко неща правят впечатление в документа – в приложение към него са публикувани имената на длъжностните лица по защита на данните на европейските институции, в друго приложение са имената и длъжностите на служителите, а изготвените становища са с линкове към съдържанието.

Впечатляващ е отчетът за присъствието на надзора в социалните медии – 14 000 последователи в Twitter, с 10 % повече от миналата година, набиращ популярност профил в LinkedIn и  YouTube канал.

 

Можете да споделите: