Обработване на лични данни за мониторинг в социалните медии – изисквания на EDPS

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) публикува в първия брой на бюлетина си за 2019 година своя отговор от 21 март 2018 г. на запитването на ЕЦБ за сключването на договор с външен изпълнител за мониторинг в социалните медии.

Становището относно Обработката на лични данни за мониторинг в социалните медии е една от 10-те теми, които EDPS напомня в първия си брой за годината.

Становището е изразено в отговор на запитване на Европейската централна банка (ЕЦБ), която в края на 2017 г. възнамерява да използва външен изпълнител за мониторинг по теми, свързани с банката, в социалните медии.

EDPS дава на ЕЦБ конкретни препоръки. Изброени са изискванията към вида събрани и обработвани данни, дадени са  препоръки относно съдържанието на договора с външния изпълнител и правото на физическите лица на достъп до техните собствени данни, както и мерките за сигурност, които изпълнителят трябва да вземе.

 

Можете да споделите: