Шестата пленарна сесия на Европейския комитет за защита на данните обсъди 2 национални списъка с операции, които изискват оценка на въздействието

На 22 и 23 януари Европейските органи за защита на данните, събрани в Европейския комитет за защита на данните, се срещнаха на шестата си пленарна сесия.

По време на пленарното заседание EDPB прие становища по списъците за оценката на въздействието върху защитата на данните (DPIA), представени на съвета от Лихтенщайн и Норвегия.

Становищата можете да прочетете тук и тук.

Според GDPR националните надзорни органи публикуват видовете операции, които са с висок риск и налагат извършване на оценка на въздействието.

EDPB обсъжда националните предложения, за да въведе сходни критерии за оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA). GDPR не изисква пълна хармонизация или единен списък, а в чл. 35 възлага на националния надзорен орган да публикува списък на видовете операции по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните..

Тези две становища допълват списъка с 22 становища, приети по време на пленарната сесия през септември, и четирите становища, приети по време на пленарната сесия през декември.

Можете да споделите: