Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието

27 становища за националните списъци с различните видове обработки на данни, изискващи оценка на въздействието, публикува на сайта си Европейският комитет за защита на данните EDPB.

Според GDPR националните надзорни органи публикуват видовете операции, които са с висок риск и налагат извършване на оценка на въздействието.

EDPB е направил своите коментари по 27 национални предложения, за да въведе сходни критерии за оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA). GDPR не изисква пълна хармонизация или единен списък, а в чл. 35 възлага на националния надзорен орган да публикува списък на видовете операции по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните.

Публикувано е и становището по предложението на българската Комисия за защита на личните данни.

Можете да споделите: