Европарламентът предвижда увеличаване на бюджета за киберсигурност

Агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA ще има по-голям брой служители и бюджет от 23 млн. евро, реши европарламентът през миналата седмица.

Сред новите задачи, които ще бъдат възложени на ENISA, е и провеждането на  тренировки, за да подготви ЕС за реакция при кризи в големи кибернетични ситуации.

Парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика очаква  реформирането на ENISA да й позволи да изпълнява и нови задачи като оперативно сътрудничество и сертифициране, за да отрази новата реалност и нуждите в киберсигурността. Тази реформа е част от мерките за подобряване на киберсигурността в ЕС, одобрени от евродепутатите. Обсъжда се въвеждане на  схема за сертифициране на киберсигурността в целия ЕС, за да се гарантира, че стандартите за кибернетична сигурност са спазени при продаваните в държави от ЕС продукти и услуги.

Потребителите ще бъдат по-добре информирани с въвеждането на информация за киберсигурността за сертифицирани продукти и услуги. Производителите ще предоставят подробна информация, включително указания за инсталацията, периода за поддръжка, включително информация за актуализациите на сигурността.

Особено значение ще има сертифицирането на критичната инфраструктура, включително енергийните мрежи, водите, енергийните доставки и банковите системи.

Компаниите вече няма да плащат за отделни тестове във всяка държава-членка, където продават своите продукти. Освен това, за някои от сертификатите, необходими за осигуряване на минимално ниво на киберсигурност, компаниите ще могат сами да сертифицират собствените си продукти, за да избегнат отнемащи много време и скъпи тестове в частните лаборатории.

Можете да споделите: