1995 г.: Промени в списъка за масова приватизация

През декември 1995 г. парламентарните комисии разглеждат програмата за масова приватизация.

Освен в текста на самата програма за масова приватизация, депутатите предлагат и промени в приватизационния списък.

Предлагат се нови предприятия да бъдат включени в списъка за масова приватизация:

33 предприятия

43 предприятия

В парламентарната икономическа комисия се обсъждат предложения от списъка да отпаднат предприятия, за които има реституционни претенции или задлъжнялостта е прекалено висока.

59 предприятия

51 предприятия

Депутати предлагат за някои предприятия делът от капитала, предвиден за масова приватизация, да бъде променен:

69 предприятия

71 предприятия

Обобщени, промените в списъка изглеждат така:

Промени в списъка за масова приватизация

Можете да споделите: