„Търговски вестник“ 1994 г.: Покана за продажба на дялове от „Металургимпекс“

Брой 32 11-18 февруари 1994 г.

1 година от първата сделка на министерството

В. Карабашев: През 1995 приватизацията в търговското министерство може да приключи

Стр. 1-7

Покана за участие в преговори за покупка на дялове от  „Металургимпекс“ ЕООД

Стр. 7

Приложение

Списък на стоките с безмитен внос у нас от ЕС и ЕАСТ

Можете да споделите: