„Търговски вестник“ 1993 г.: МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Брой 26 24-31 декември 1993 г.

МТ приключи годината като лидер в приватизацията

Стр.  1-3

Приватизацията на „Петрол“

Стр. 6-7

Министерството на околната среда е дало 30 становища за екоизисквания при приватизация на предприятията

Стр. 7

Можете да споделите: