„Търговски вестник“ 1994 г.: Как се правят търговете

Брой 27 7-14 януари 1994 г.

Консултация по наредбата за търговете

Оценка на продаваните обекти

Стр. 7

Можете да споделите: