Коментар по програмата за приватизация на държавни предприятия през 1995 г.

Коментар по програмата за приватизация на държавни предприятия през 1995 г.

 

Можете да споделите: