До 30.05.2018 г. е удължен срокът на общественото обсъждане на промените в ЗЗЛД

Срокът на общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е удължен до 30.05.2018 г.

На сайта на портала за обществени консултации бе обявен новият срок за коментари по проекта:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3498

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

 

Можете да споделите: