Приватизация

Масова приватизация

Касова приватизация

Приватизацията в Министерство на търговията през 1993 г.

Приватизацията в Министерство на търговията през 1994 г.

Коментар по програмата за приватизация на държавни предприятия през 1995 г.

 

Анализите на тази страница са не са препоръка за покупко-продажба на ценни книжа