Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия

 

Този наръчник обяснява как се прилагат Регламентът относно защитата на личните данни (GDPR) и Законът за защита на личните данни.

Съдържа примери за добри практики и изяснява ролята на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Той няма никакъв официално правен статут и не може да определя нови правила, но помага на малки и средни и стартиращи предприятия да разбират и спазват съществуващите правила в областта на защитата на персоналната информация.

Цел на наръчника

Той определя основните принципи и задължения, дава добра практика и пояснява на разбираем език.

Също така обяснява какво се случва, когато някой се оплаче и ролята и правомощията на КЗЛД.

  • Той има за цел да помогне на малките и средните и стартиращите предприятия да разберат и да се съобразят с Общия регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.
  • Той съдържа отговорите на често задаваните въпроси, свързани със защитата на личните данни, както и с условията за съхранение.
  • Това ръководство няма формален статут или юридическа сила, не въвежда нови правила или нови регулации. GDPR съдържа задълженията.
  • Това ръководството просто обобщава публикации, становища на КЗЛД и съдебни решения на Европейския съд.
  • Той има за цел да помогне на малкия и среден и стартиращ бизнес да разберат напълно техните задължения и да насърчават добрите практики.

Следването на този нърчник ще помогне да се гарантира спазването, но самият наръчник не е задължителен.

Няма директни последици, ако не следвате указанията, освен ако това не доведе до нарушаване на GDPR.

Наръчникът излага нашето тълкуване на закона и нашия препоръчителен подход, но решения за отделни истории и ситуации винаги трябва да отчита конкретните обстоятелства на случай.

За кого е този наръчник

Наръчникът е предназначен за собствениците, но и служителите на малки и средни предприятия и стартиращи предприемачи. Специално стартиращия бизнес има по-голяма нужда от нъръчници, когато планира политиките си и своите приходи и разходи.

Самите служители в малки и средни компании могат да разберат от наръчника защо трябва да правят някои неща. Това е важно, защото при нарушаване на GDPR отговорността е на администратора, т . е. работодателя, но той може да потърси компенсации от самия служител, нарушил фирмените правила.

Затова и собствениците, и служителите, трябва да прочетат наръчника.

Някои от текстовете са от значение за познаване на правата на всеки гражданин като субект на данни, т. е . лице, чиито данни се обработват.

GDPR съдържа доста изчерпателна информация за това и планираме да издадем отделен наръчник за правата на физическите лица, чиито лични данни някой обработва.

Наръчникът е разделен на три части.

Първата се доближава до жанра комикс, защото е под формата на диалог.

Втората е самото съдържание на наръчника, подредено според темите.

Третата е списък с източниците, въз основа на които са формулирани конкретните съвети към читателя.

Всяка от трите части може да се чете отделно, въпреки връзките между тях.

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 1 Приключенията на Диди и Али

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 2 Основни теми

Наръчник за защита на личните данни за малки и стартиращи предприятия част 3 Библиотека

Насоки относно прилагането и определянето на административните наказания „глоба“ или „имуществена санкция“ за целите на Регламент (ЕС) 2016/679

Закон за защита на личните данни

Общ регламент относно защита на личните данни