Списъкът с предприятията и акциите, които се предлагат на първата тръжна сесия за приватизация чрез инвестиционни бонове