Касова приватизация

Бюлетини на Агенцията за приватизация за 1996 г.

Как започна приватизацията на авиокомпания „Балкан“?

Отчет на Агенцията за приватизация за 1994 г.

Справки за хода на приватизационния процес за периода януари – август 1995 г.

Правила за водене на преговори с потенциални купувачи на АП от 1995 г.

Коментар по програмата за приватизация на държавни предприятия през 1995 г.

Становище на АП по проектите за масова приватизация през 1993 г.