Касова приватизация

Бюлетини на Агенцията за приватизация за 1996 г.

Отчет на Агенцията за приватизация за 1994 г.

Справки за хода на приватизационния процес за периода януари – август 1995 г.

Правила за водене на преговори с потенциални купувачи на АП от 1995 г.

Коментар по програмата за приватизация на държавни предприятия през 1995 г.

Становище на АП по проектите за масова приватизация през 1993 г.