Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Цялата публикация „Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните“

Асоциация „Активни потребители“ знае ли, че BEUC е подала жалба срещу WhatsApp?

Причината е натиск върху потребителите за приемане на новите правила за поверителност на компанията, която има проблеми с клиентите в Индия.

Цялата публикация „Асоциация „Активни потребители“ знае ли, че BEUC е подала жалба срещу WhatsApp?“

България ще продължи да участва в съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

Съветът на Европейския съюз одобри регламента, в който се говори за гарантиране сигурността на веригата за доставки на придобитите технологии за целия жизнен цикъл на суперкомпютрите

Цялата публикация „България ще продължи да участва в съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии“

Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година

Продължавам да разказвам за проверките на Комисията за защита на личните данни

Цялата публикация „Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година“

Британският надзорен орган разследва бившия министър на здравеопазването

ICO стартира разследване за използването на канали за лична кореспонденция в държавни институции

Цялата публикация „Британският надзорен орган разследва бившия министър на здравеопазването“

Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца

За срок от три години националните надзорни органи ще могат да упражняват по-строг надзор върху използваните технологии

Цялата публикация „Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца“

Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката

Подписване на документи от администрацията с квалифициран електронен подпис и предоставянето им в електронна среда

Цялата публикация „Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката“