GDPR като бизнес – как да спестите 300 лири

Ново списание за новостите при прилагането на GDPR се рекламира отскоро в интернет пространството – Data Protection Magazine. Абонаментът е безплатен, а издателите са от Data Protection World Forum. Най-високият гост на Data Protection World Forum (DPWF) през ноември ще е еврокомисарят по правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Йоурова. Участието в двудневния форум в Лондон на 20 и 21 ноември струва £595. Ранното записване, което тече в момента, спестява £300.

Хакер използва почивния за американците 4 юли, за да създаде проблеми на 21 милиона потребители на Timehop

21 милиона са потребителите, засегнати от хакерската атака от 4 юли срещу Timehop. Компрометирани са повече от 11 милиона записа от Европейския съюз. Първоначално компанията съобщи, че хакерът е имал достъп до имена, мейл и телефонен номер. На 11 юли към списъка бяха добавени и дата на раждане и пол.

Приложението за смартфони припомня публикациите от социалните медии – Facebook, Twitter,  Instagram на дадена дата допреди 3 години. Timehop актуализира съобщението до клиентите си и съобщи, че няма доказателства, че данните са били използвани.

Мениджър на Timehop заяви, че вече е написал 30 страници доклад заради GDPR и продължава да пише.

Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

Със законопроекта едновременно в националното законодателство се въвеждат необходимите национални мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L119/1 от 4 май 2016 г.) (Общ регламент относно защитата на данните) и се транспонира Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (OB, L 119/89 от 4 май 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/680).

Цялата публикация „Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни“

GDPR и Етичният кодекс на PR специалистите

Етичният кодекс на PR специалистите от днес, 10 юли, е в Комисията за защита на личните данни, за да започне процедурата по чл. 40 на Регламент (ЕС) 2016/679. Очакванията ми са през септември да получим отговор от Комисията, който ще ни ориентира как допълним нашия професионален кодекс, за да покрие изискванията на  GDPR. След това, ако решим, всички професионални организации за публични комуникации ще трябва отново да се съберем и да поработим по текстовете на кодекса.

Според чл. 24 от Регламента „Придържането към одобрени кодекси за поведение, посочени в член 40 или одобрени механизми за сертифициране, посочени в член 42 може да се използва като елемент за доказване на спазването на задълженията на администратора.“

Смятате, че решихте проблемите с GDPR? Гответе се за ePR!

В момента настройките по подразбиране за бисквитки в най-актуалните браузъри са „Приеми всички бисквитки“. Следователно доставчиците на софтуер, който позволява извличане и представяне на информацията в интернет, следва да имат задължението да конфигурират софтуера така, че да предлага възможност да се възпрепятстват трети страни от съхраняването на информация на крайното устройство; това често се представя като „Отхвърли бисквитки на трети страни“.

Цялата публикация „Смятате, че решихте проблемите с GDPR? Гответе се за ePR!“

Неделна разходка 7

Всяка неделя обещах да разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни. Тази седмица първо място печелят журналист и експерт по киберсигурност, провели фундаментален разговор по въпросите на GDPR. В което няма нищо лошо, ако и двамата разговарящи поне малко знаеха за какво става дума.

Цялата публикация „Неделна разходка 7“

Банките не трябва да искат съгласие, за да обработват личните ни данни, обяви КЗЛД

КЗЛД публикува указания, съдържащи някои от най-често срещаните ситуации, при които администраторът не следва да иска съгласие от лицето за обработване на личните му данни.

Цялата публикация „Банките не трябва да искат съгласие, за да обработват личните ни данни, обяви КЗЛД“

Eвропарламентът гласува директивата за авторското право да се обсъди през септември

Директивата за авторското право и цифровия единен пазар ще бъде обсъдена, изменена и гласувана по време на пленарната сесия през септември, решиха днес евродепутатите.

Цялата публикация „Eвропарламентът гласува директивата за авторското право да се обсъди през септември“

В четвъртък европарламентът не гласува директивата за авторското право, а мандат за преговори

Членове на ЕП в четвъртък , 5 юли, ще гласуват мандат за преговори, предложен от комисията по правни въпроси, а не текста на директивата за авторското право, както съобщиха български медии. Това гласуване се наложи след като повече от 76 депутати (10%) възразиха срещу започването на преговори със Съвета без одобрение от пленарно заседание.

Цялата публикация „В четвъртък европарламентът не гласува директивата за авторското право, а мандат за преговори“