Фалшиви електронни съобщения от името на Български пощи обещават награди срещу лични данни

В други случаи на клиента се казва, че има пратка и трябва да даде данните на банковата си карта, за да заплати доставката

Цялата публикация „Фалшиви електронни съобщения от името на Български пощи обещават награди срещу лични данни“

КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини

Детските градини и училищата трябва да включат във вътрешната си политика за защита на личните данни правилата, на които се подчинява достъпът на членове на Обществените съвети до лични данни и свързаните с това технически и организационни мерки за сигурност.

Цялата публикация „КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини“

Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! 

Еврокомисарите отбелязаха рождения ден с изявления: Призоваваме държавите-членки да снабдят своите органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да използват ефективно своите правомощия за прилагане.

Цялата публикация „Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! „

Неделна разходка 21: Третият опит за концепция за национализация на акциите от масовата приватизация е като втория, но по-зле

При предишния опит на МФ да се саморазправи с дребните акционери поне не се намесваше кой знае колко КФН.

Цялата публикация „Неделна разходка 21: Третият опит за концепция за национализация на акциите от масовата приватизация е като втория, но по-зле“

На 19 май easyJet туитна, че на сайта си е публикувала известие за инцидент с киберсигурността

На тази уеб страница можете да научите повече за случилото се, как реагираме, как може да бъдете засегнати и друга допълнителна информация, която ще ви бъде полезна, написаха от авиокомпанията без да сложат дата.

Цялата публикация „На 19 май easyJet туитна, че на сайта си е публикувала известие за инцидент с киберсигурността“

Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти дружество в ликвидация

Ведната след като получава съобщение от UODO за предстояща проверка Vis Consulting иска прекратяване на договора си за наем

Цялата публикация „Полският надзорен орган за защита на данните глоби с 20 000 злоти дружество в ликвидация“

Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?

През 2019 г. в КЗЛД постъпват 3 проекта на кодекси за поведение по смисъла на чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цялата публикация „Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?“

Само АИКБ е публикувала позиция по проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация

Асоциацията на индустриалния капитал в България представи становището си по проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

Цялата публикация „Само АИКБ е публикувала позиция по проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация“

Министерството на финансите не се отказва от идеята да „урежда отношенията“  със собствениците на спящите акции от масовата приватизация

Обществената консултация по Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД (т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация) е до 15 юни

  Цялата публикация „Министерството на финансите не се отказва от идеята да „урежда отношенията“  със собствениците на спящите акции от масовата приватизация“